cellarer تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی

cellarer: تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی پزشکی قانونی

گت بلاگز اخبار پزشکی نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می‌دهد. 

نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

نگرانی ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می کند

عبارات مهم : استرس

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می دهد.

به گزارش ایسنا، پزشکان در این مطالعه همچنین دریافتند که استرس ناشی از کار، این خطر را تا شش برابر زیاد کردن می دهد.

نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

طبق مطالعه تازه انجمن روان شناسی آمریکا، مردم زیاد دلواپس پول و شرایط مالی خود هستند و ۷۲ درصد آمریکایی ها حداقل یک بار در ماه گذشته فشار مالی تحمل کرده اند.

همچنین ۲۲ درصد دیگر اعلام کرده اند در ماه گذشته استرس مالی شدیدی را مجبور شده است اند. از سال ۲۰۰۷ میلادی پول و پرسشها مالی از عوامل استرس زای مهم در آمریکا بوده است.

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می‌دهد. 

همچنین انجمن روان شناسی آمریکا اعلام کرده است استرس ناشی از مباحث مالی می تواند تاثیر چشمگیری بر سلامت و رفاه مردم این کشور داشته باشد.

قرار است این مطالعه در هجدهمین کنگره هر سال انجمن قلب آفریقای جنوبی که در ژوهانسبورگ برگزار می شود ارائه گردد.

یکی از متخصصان این مطالعه گفت: نقش عوامل روان شناختی در ایجاد بیماری، بخشی فراموش شده است در مطالعات پزشکی است که در آفریقای جنوبی انجام می شوند و شاید به این خاطر که مردم این منطقه با چالش های زیاد و جدی تری نظیر سل و HIV دست به گریبان هستند.

نگرانی‌ِ مالی خطر حمله قلبی را ۱۳ برابر شدت یافتن می‌کند

اما در این مطالعه به منظور بررسی فاکتورهای روان شناختی در بروز حمله قلبی این متخصصان به آزمایش روی ۱۰۶ نفر که دچار حمله قلبی شده است بودند پرداختند. همچنین در مورد افسردگی، اضطراب، استرس، استرس مرتبط با کار و فشارهای مالی از آنان پرسش هایی پرسیده شد.

به گزارش مدیکال نیوز تودی، پزشکان در ارزیابی های انجام گرفته دریافتند افرادی که دچار سطح بالایی از استرس مالی بودند نسبت به گروه های دیگر ۱۳ برابر زیاد در معرض حمله قلبی بوده اند.

پزشکان هشدار دادند استرس و فشار مالی خطر حمله قلبی را تا ۱۳ برابر زیاد کردن می‌دهد. 

واژه های کلیدی: استرس | انجمن | پزشکان | آمریکا | مطالعه | آمریکایی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs