cellarer تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی

cellarer: تخصصی بازیگر عارف لرستانی علت فوت عارف لرستانی پزشکی قانونی

گت بلاگز اخبار اجتماعی تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار خاص شهرستان ری، در تصویر العمل به اشتباهات کمیسیون حقوقی شورا به عوض کردن نام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان

تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

عبارات مهم : ایران

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار خاص شهرستان ری، در تصویر العمل به اشتباهات کمیسیون حقوقی شورا به عوض کردن نام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران گفت: درج نام ری و تجریش ابلاغیه وزارت کشور است و اعضای شورا با عدم اجرای آن، عدم پایبندی خود را به سوگندی که خورده اند و حقوق شهروندی را ثابت می کنند و در این صورت باید مجلس ورود پیدا کرده و قانون مربوط به به عوض کردن نام شورای شهر تهران، ری و تجریش یا تشکیل شورای مستقل را مصوب کند.

به گزارش ایسنا و بنابر اعلام روابط عمومی فرمانداری خاص شهرستان ری، تغییرنام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به “شورای شهر تهران، ری و تجریش” موضوعی است که از دوره قبل شورا مورد بحث بوده و هنوز هم در پیچ و خم اجرا قرار دارد.

تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

در انتخابات شورای شهر پنجم نام ری و تجریش به حکم قانون و با دستور وزیر کشور در تمام مراحل انتخابات درج شده است بود، کاندیداهای شورا در هنگام عضویت در فرمی با عنوان شورای شهر تهران، ری و تجریش عضویت کردند و ذیل این فرم را امضاء کردند، حتی در عنوان کارت های شناسایی تمام اعضای شورای شهر نام تهران، ری و تجریش درج شده است هست. روز گذشته خبرهایی از اشتباهات حقوقی کمیسیون حقوقی شورا به این تغییرنام علنی شد.

براساس استدلال این کمیسیون اعلام شده است که اگر قرار بر عوض کردن نام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به شورای شهر تهران، ری و تجریش باشد، نام پایتخت کشور عزیزمان ایران هم باید عوض کردن کند و شهرداری وتمام ارگان ها و شرکت های وابسته به شهرداری هم باید این عوض کردن را اجرا کنند و این کار از لحاظ حقوقی قابل انجام نیست.

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار خاص شهرستان ری، در تصویر العمل به اشتباهات کمیسیون حقوقی شورا به عوض کردن نام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان

هدایت الله جمالی پور، معاون استاندارتهران وفرماندار خاص شهرستان ری در تصویر العمل به این اشتباهات گفت: اینکه گفته می شود عوض کردن نام شورای شهر منتهی می شود به عوض کردن نام شهرداری و نام شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران درست و صحیح نیست.

وی افزود: عوض کردن نام شورای شهر ارتباطی به عوض کردن نام شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران ندارد و نباید این مباحث را به هم مرتبط ساخت؛ چون در عنوان عوض کردن نام شورای شهر قانون مصوب مجلس وجود دارد، ولی هیچ قانونی در خصوص عوض کردن نام شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران یا عوض کردن نام شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران وجود ندارد و این دو به حکم قانون با همین نام ایجاد شده است اند و در این خصوص هم کسی ادعایی ندارد.

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار ری در ادامه افزود: متاسفم از اینکه بعضی اعضای شورای شهر این روزها مطالبی را بیان می کنند که با روح قانون تناسب ندارد.

تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

وی خاطر نشان کرد: بحث عوض کردن نام شورای شهر ارتباطی به مطالبات فردی و یا برخواسته از نظر شخصی افراد نیست؛ بلکه حکم قانون است و شورای چهارم از جمله ریاست محترم شورا جناب آقای مهندس چمران و بعضی از اعضای شورای چهارم با برداشت های فردی در برابر اجرای قانون ایستادگی کردند و اکنون هم با راهنمایی های غلط متاسفانه جهت اعضای شورای پنجم هم ذهنیت درست کردند.

وی ادامه داد: ما انتظار داشتیم دوستان مان در شورای پنجم طبق شعارهایی که در وقت انتخابات مبنی بر احقاق حقوق مردم دادند و بر اساس آن رای گرفتند، به حقوق مردم احترام بگذارند.

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار خاص شهرستان ری، در تصویر العمل به اشتباهات کمیسیون حقوقی شورا به عوض کردن نام شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان

جمالی پور خاطرنشان کرد: همه اعضای شورای شهر دوره پنجم در هنگام عضویت در انتخابات شورای شهر در فرمی که عنوان آن شورای شهر تهران، ری و تجریش بوده هست، عضویت کردند و ذیل این فرم را امضاء نمودند. حتی بعد از اینکه اعضای محترم شورا رای آوردند و به عضویت شورای شهر در آمده اند در کارت های شناسایی ارزش عنوان تهران، ری و تجریش درج شده است است.

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران و فرماندار خاص شهرستان ری متذکر شد: چنانچه اعضای شورای شهر اعتقادی به اجرای قانون ازجمله تبصره ذیل ماده ۱۲ نداشته باشند و نام شورای شهر را به صورت کامل با عنوان تهران، ری و تجریش در سربرگ ها و سردرب درج نکنند، به استناد اصل یکصدم قانون اساسی حتما مردم شهر ری حقوق خود را از مجاری قانونی پیگیری خواهند کرد.

تغییر نام شورای شهر، مُر قانون و ابلاغیه وزارت کشور است

وی افزود: اگر اسم ری به ادامه نام شورا اضافه نشود این سؤال پیش می آید که شورای شهر ری کجاست؟

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران با تاکید بر لزوم درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا افزود: وزیر محترم کشور بعنوان مسول اجرای قانون شوراها همچنین معاون محترم عمرانی وزیر کشور بعنوان قائم مقام وزیر در نظارت بر عملکرد شوراها و اجرای قانون شوراها و نیز استاندار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران بعنوان مسول و ناظر بر عملکرد شوراهای استان و فرماندار محترم پایتخت کشور عزیزمان ایران به عنوان مسوول مرکز حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش طی مکاتباتی بر لزوم رعایت قانون و درج نام ری و تجریش به ادامه نام شورا در همه سربرگ ها و سردرب شورا تاکید کرده و دارند.

فرماندار خاص شهرستان ری در خصوص عنوان مدیریت یکپارچه شهری نیز اظهار کرد: عنوان مدیریت یکپارچه شهری ارتباطی به عنوان شورای شهر ندارد و هر شهری بر اساس ساختار مدیریتی و مرز تقسیمات کشوری اش نیاز به مدیریت یکپارچه شهری دارد.

وی خاطرنشان کرد: درج نام ری و تجریش به ادامه نام پایتخت کشور عزیزمان ایران اتفاقا خود در جهت حفظ مدیریت یکپارچه شهری تهران، ری و تجریش است.

معاون استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران در آخر راجع به نتیجه های عدم عوض کردن نام شورای شهر خاطرنشان کرد: این مغایر قانون است و این کار باعث ادامه پیدا کردن اختلافات و در نتیجه ضرورت اصلاح قانون و منفک شدن شورای شهر ری از شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران خواهد شد.

فرماندار ری ابراز امیدواری کرد: اعضای شورای شهر به حکم سوگندی که خوردند به حقوق شهروندان ری احترام بگذارند و اجازه ندهند اختلافات ادامه پیدا کند؛ چون ادامه اختلافات باعث آسیب به یکپارچگی تهران، ری و تجریش خواهد شد.

واژه های کلیدی: ایران | تهران | قانون | قانونی | شورای شهر | قانون اساسی | شورای شهر تهران | انتخابات شورای شهر

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs